Tahliye kararına rağmen kiracı evi boşaltmazsa ne olur?

tahliyeTahliye kararı verildiğinde doğal olarak kiracının evi boşaltması gerekir.

Tahliye kararının hayata geçirilmesi için kararın kesinleşmesi gerekmez. Mahkemenin gerekçeli kararı alındığında icraya konularak hemen tahliye istenebilir.

Ancak kiracı, tahliye kararını temyiz ederse, belirli bir bedeli depo etmek şartıyla, temyiz mahkemesinin vereceği karara kadar tahliyenin uygulanması bekletilir.

POLİS YARDIMI

Kararın kesinleşmesi ya da teminatın yatırılmaması halinde mal sahibi, icra memuru marifetiyle, kiraya konu olan yerin tahliye edilmesini sağlayabilir.

Bu durumda polis yardımı da alınabilir. Kiracının malları kiralanan yerin dışına çıkarılır.

Eğer kişinin kendisi yoksa, mallar yediemin olarak bir depoya teslim edilir.

İLAMLI VE İLAMSIZ İCRA

Biz icraları ikiye ayırıyoruz: İlamlı icra ve ilamsız icra.

İlam, mahkeme kararı demektir. Dolayısıyla ilamlı icra, mahkeme kararının icraya konulması anlamına gelir.

Bir senedin, çekin ya da kira alacağının icraya konması ilamsız icradır. Çünkü bunlar mahkeme kararına dayanmazlar.

Kira sözleşmesine dayanarak alınan tahliye kararı ilam hükmünde olduğu için, icraya konması ilamlı icra biçiminde yapılır.

İlamsız icra takip şekillerinde sadece ödeme emri gönderilirken ilamlı icrada ise icra emri gönderilir. Yani bunun itirazı yoktur. Herhangi bir itirazda durdurulması söz konusu değildir.

Bu cevap Avukat Avni Olcay ile yüz yüze görüşülerek alındı. Editörlerimiz tarafından yazılı hale getirildi. Uzmanın profilini ziyaret etmek için lütfen tıklayın.