Gece altını ıslatma nasıl tedavi edilir?

Çocuklar neden altını ıslatır? Alt ıslatma tedavisinin aşamaları nelerdir?

alt-islatma

Gece altını ıslatma çocukluk döneminde sık rastlanan ve çoğunlukla da normal kabul edilen bir problemdir.

Alt ıslatma genellikle gecenin ilk yarısında olur.

3-4 yaşındaki çocukların yüzde 25’i, 8 yaşındaki çocukların yüzde 10’u uykuda altını ıslatabilir.

18 yaşına gelindiğinde ise altını ıslatmanın yüzde 1’e düştüğü bilinmektedir.

Uykuda idrar kaçıran çocukların ebeveynlerinde de yüzde 75 oranında uykuda idrar kaçırmaya rastlanmaktadır.

Parasomnilerin hemen hepsinde görülen bu aile bağı ilişkisinin nedenleri bilinmemektedir.

Hastalık belirtisidir

Uykuda idrar kaçırmayı bir hastalık olarak görmemek, bir hastalığın belirtisi olarak kabul etmek gerekir. Çünkü uykuda idrar kaçırma birçok hastalığın seyrinde karşımıza çıkabilir.

Bu problemlere örnek olarak, idrar yolu enfeksiyonları, şeker hastalığı, küçük kapasiteli mesane ve kabızlık verilebilir.

Ayrıca bu duruma uykusu derin çocuklarda da rastlanabilir. Çünkü mesaneden gelen uyaranlar hastayı uyandırmaya yeterli olmaz.

Çocuklar psikolojik olarak stres altında, ailelerinden veya çevrelerinden bazı olayları saklamak ihtiyacı duyan, kendi içlerinde çatışma yaşayan çocuklardır.

Nasıl tedavi edilir?

Uykuda idrar kaçıran çocuklarda tedaviye başlamadan önce geniş bir araştırma yapılmalıdır. Eğer varsa sebep olabilecek tıbbi problemlerin ortaya çıkarılması gerekir.

Altta yatan bir sebep bulunamıyorsa, o zaman öncelikle davranış tedavisi yöntemlerinden birine başvurulmalıdır.

Davranışçı tedaviler sırasında çocuğun cezalandırılmaması, aksine geceleri kuru kalmayı başardığında ödüllendirilmesi çok önemlidir.

Mesane jimnastiği

Davranış tedavileri içinde en etkili olanı, mesane jimnastikleridir.

Gün içinde her idrar ihtiyacı olduğunda hastaya tutmaya çalışması öğretilir. Böylece mesanenin kapasitesi artırıldığı gibi, kaslarının kuvvetlenmesi de sağlanır.

Tedavi sırasında aileler genellikle sabırsız davranarak hemen sonuç alınmasını isterler. Ancak bu tür problemler zamanla ve sabırla tedavi edilebilir.

Tedaviye dirençli vakalarda davranış tedavileri “imipramine” gibi ilaçlarla desteklenebilir ve bu tedaviden de başarılı sonuçlar alınabilir.

Bazı araştırmacılar da, diğer tedavilerden sonuç alınmadığı durumlarda idrar yapıldığında çalmaya başlayan alarm sistemlerini önerirler.

Uykuda diş gıcırdatma nasıl tedavi edilir?

Çocukların uyku süresi ne kadar olmalı?