Kira kontratı her sene yenilenir mi?

Kira kontratı hangi durumlarda sona erer? Kira artışı değişir mi? Avukat Avni Olcay cevaplıyor.

kira-kontrati

Kira sözleşmeleri, süreli kira sözleşmeleri veya süresi belli olmayan kira sözleşmeleri şeklinde yapılabilir.

Ancak ister süreli, ister süresiz; minimum 1 yıl olur. Kira sözleşmesi sona erdiğinde de kira akdi kendiliğinden 1 yıllığına uzar.

Taraflardan biri sözleşmeyi feshetmedikçe ya da fesih sebepleri oluşmadıkça kira sözleşmesi kendiliğinden 1 yıl daha uzamış olur.

SONA ERME HALLERİ

Tahliye ya da kira sözleşmesinin feshinin söz konusu olduğu hallerde sözleşme sona erer.

Örneğin, kiracı, kira dönemi sonunda kiraladığı yeri artık kullanmak istemediğine önceden mal sahibini bildirir. Dönem sonunda da kira konusu yeri mal sahibine teslim eder. Böylece kira akdi feshedilmiş olur.

Bunun dışında, mal sahibinin kiracıyı tahliye etmesi veya sözleşmeyi feshetmek suretiyle kira akdine son vermesi söz konusu olabilir.

Ancak bunu farklı değerlendirmek lazım. Üstü kapalı olmayan yerlerde, kira döneminin sonunda mal sahibinin sadece kira akdini feshettiğini bildirmesi yeterli olur.

Fakat konut ve musakkaf (üstünde tavanı olan) işyerlerinde, kanunda yazılı sebepler gerçekleşmedikçe kira konusu yer tahliye edilemez. Dolayısıyla sözleşme de feshedilemez.

KİRA ARTIŞI

Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra kiracı aleyhine yeni hükümler getirilemez. Sözleşme şartları ağırlaştırılamaz. Dolayısıyla mal sahibi kontratı yenilemek için daha fazla kira talep edemez.

Kira dönemi sonunda kiranın artırılmasını elbette isteyebilir. Yasaya göre bunu, üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre istemesi gerekir. Kiranın bu oranda artmasını talep edebilir.

Kira kontratı yeniden yapılmadığı sürece sözleşmede yazan şartlar geçerlidir. Sözleşme uzadığında, daha önce yazılı olan şartlar da 1 yıl uzamış olur.

Şartlar değişmez. Sadece kira bedeli bakımından değişiklik söz konusu olur.

İlginizi çekebilir: Kiracılar kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat etmeli?

Normal doğumda anestezi yapılır mı?

Köpeklerin aşı takvimi nasıldır?