Kazım Karabekir kimdir?

Kurtuluş Savaşı’mızın komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın hayat hikayesi.

kazim
Kurtuluş Savaş komutanlarından Kazım Karabekir 1882 yılında İstanbul’da doğdu. Fatih Askeri Rüştiyesi, Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu’nda öğrenim gördü.

Enver Paşa’yla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Manastır şubesini kurdu. 1912’de binbaşı rütbesiyle Balkan Savaşı’na katıldı.

ARTVİN VE ARDAHAN’I ALDI

Kazım Karabekir Milli Mücadele hareketine katılan ilk komutanlardan biri oldu.

1920’de Ermenilerce işgal edilen toprakları geri alarak Gümrü Antlaşması’nı imzaladı. Emrindeki Doğu Cephesi kuvvetleriyle birlikte, Gürcistan’ın elinde bulunan Artvin ve Ardahan‘ı geri aldı.

Kazım Karabekir

MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Önce Edirne’den, daha sonra da İstanbul’dan milletvekili seçildi. Asker milletvekillerinin Meclis veya ordudaki görevlerinden birini seçmeleri kararlaştırılınca 1924’te milletvekilliğini tercih etti.

Halk Fırkası’ndan istifa etti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında yer alıp genel başkanlığını yaptı.

İzmir’de Atatürk’e karşı bir suikast planının ortaya çıkarılmasından sonra İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı. Suikastla ilgisi görülmediği için beraat etti.

Erzurum Kazım Karabekir anıtı

AÇIĞA ALINDI

1927’de milletvekilliği sona erince ordudan açığa alındı. Aynı yıl emekli edildi.

Atatürk’ün ölümünden sonra İnönü’nün uygulamaya soktuğu eski muhaliflerle barışma politikası sonucu yeniden İstanbul milletvekili oldu.

1946 yılında TBMM Başkanı seçildi. 1948’de Ankara’da vefat etti.

İnternet sitemde adsense reklamları var. Vergi ödeyecek miyim?

Mehmet Akif Ersoy kimdir?