İntifa hakkı nedir?

anahtarİntifa hakkını çok kısaca “kullanma hakkı” olarak tarif edebiliriz.

Mülkiyet hakkı iki ana unsurdan meydana gelir.

1) Kuru mülkiyet ya da çıplak mülkiyet dediğimiz, intifası olmayan mülkiyet.

2) Diğeri de intifa dediğimiz, kullanma ve tasarruf hakkı mülkiyettir.

Bunlar iç içe girdiği zaman “tam mülkiyet”, ayrıldığı zaman, bir tarafta intifa bir tarafta çıplak ya da kuru mülkiyet dediğimiz mülkiyet hakkı söz konusu olur.

HER TÜRLÜ KULLANIM

İntifa hakkı, aynı malik gibi sadece mülkiyetin devriminin dışında her türlü kullanma hakkına sahip olmak demektir.

Dilerseniz kendiniz kullanabilirsiniz, dilerseniz kiraya verebilirsiniz, dilerseniz aksine bir hüküm yoksa intifa hakkını devredebilirsiniz.

Bu durumda intifa hakkı sahibinin kullanmasına kurum mülkiyet sahibinin hiçbir şekilde engel olma hakkı yoktur. Malik gibi kullanır sadece mülkiyet hakkının devri kendisine ait değildir.

KİRA VE DEVİR

İntifa hakkı olan kişinin kiraya verme hakkı vardır. Tam mülkiyette, çıplak mülkiyetin dışındaki bütün hakları kullanma hakkı vardır. Bunlardan biri de kiraya vermektir.

Aksine hüküm yoksa, bizim kanunumuzun 906. maddesine göre intifa hakkı devredilebilir. Dolayısıyla, aksine bir hüküm yoksa, intifa hakkı, kendisine devredilen koşullarla başkasına devredilebilir.

Öğrenince Şaşıracağınız 21 Bilgi

Yavru köpeklerin sağlığı için nelere dikkat edilmeli?