Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkarılabilir mi?

Tahliye taahhütnamesi nedir? Neden alınır? Geçerli olması için ne tür kurallar vardır?

taahutname

  1. Taraflar arasında var olan bir kira ilişkisi sonucu, kiracının kira sözleşmesine konu gayrimenkulü belirli bir tarihte tahliye edeceğini, yani boşaltacağını, yazılı irade beyanı ile belirlemesine tahliye taahhütnamesi denmektedir.
  2. Gayrimenkul Kiraları hakkında kanunun 7. maddesine göre kiralayan, tahliye taahhütnamesine uymayan kiracıyı, icra dairesine müracaat ederek veya tahliye davası açarak kiralanandan çıkartabilir.
  3. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için yazılı olması, ilk kira yılı içerisinde verilmemiş olması, özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekir.
  4. Kiralayan, yani ev sahibi, tahliye taahhütnamesini ilk kira yılının bitimini müteakip alır. İkinci kira yılı başlangıç olmak kaydıyla, tarafların belirlediği tarihte kiracının çıkmasını talep edebilir.

İlgili cevap: Kiracılar kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat etmeli?

Kiracılar kira sözleşmesi yaparken nelere dikkat etmeli?

Bir şirketin iflas etmesi ne demektir?