Boşanma davasında tazminat talep edilebilir mi?

boşanma tazminatBoşanma davalarında eşlerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için tazminat hukukuna başvurulur.

Tazminatın talep edilebilmesi için tazminat talep eden kişinin tazminat talep ettiği taraftan daha az kusurlu ya da tamamen kusursuz olması gerekir.

Eğer karşı taraf kadar kusurlu ya da ondan daha fazla kusurluysa o zaman tazminat isteyemez.

TAZMİNAT İSTENEN DURUMLAR

Karşı tarafın hukuka aykırı bir fiiliyle kişilik haklarına zarar vermiş olması gerekir.

Tazminat isteyen kişinin haklarına zarar verilmiş olması lazım. Onun bu kusurlu davranışı ile meydana gelen zarar arasında da bir illiyet bağı olması şarttır.

Dolayısıyla, kişide meydana gelen zararın karşı tarafın fiili, kusurlu davranışı sebebiyle olması gerekiyor. Bunun gibi hallerde manevi tazminat talebinde bulunulabilir.

Tazminat kazanıldığında taksit taksit ödenmez. Nafaka gibi değildir.

18 Birbirinden İlginç Kısa Bilgi

Dünyanın En Tehlikeli Yiyecekleri ve İçecekleri