Bir şirketin iflas etmesi ne demektir?

Şirket iflas ettiğinde borçları kim öder? Şirket tipine göre iflasın sonuçları nasıl değişiklik gösterir?

iflas

Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerçek kişi tacirler ve tüzel kişi tacirler, alacaklılara karşı her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir.

İflas, ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilen bir borçlunun, haczedilebilen bütün mal varlığının paraya çevrilerek alacaklılarının tatmin edilmesini sağlayan toplu bir cebri icra yoludur.

Alacaklıları tacirin iflasını yasal takip ve dava yoluyla isteyebileceği gibi, tacir kendi irade beyanı ile de iflasına karar verilmesini ticaret mahkemesinden isteyebilir.

ALACAKLAR EŞİT PAYLAŞTIRILIR

Borçlu tacir aleyhine yapılan iflas takibinin ve iflas davasının neticesinden, tacirin borçlu olduğu bütün alacaklıları yararlanır.

İflas hukukunda, alacaklılar arasında eşitlik vardır. Mal ve hakların tasfiyesi neticesinde elde edilen para, bütün alacaklılar arasında, alacakları nispetinde eşit bir şekilde paylaştırılır.

BORÇLARDAN SORUMLULUK

  1. Gerçek kişi tacirler borçlara karşı sınırsız sorumludur.
  2. Şahıs şirketlerindeki ortaklar (kollektif ve komandit şirketler, komandit şirkette gerçek kişi olmak zorunda olan komandite ortaklar) da aynı şekilde borçlardan tüm mal varlıkları ile sınırsız sorumludur.
  3. Sermaye şirketleri olan anonim ve limited şirketlerde ise ortakların borçlardan dolayı sorumlulukları, şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye kadardır. Sermaye şirketlerinde alacaklılara karşı birinci derecede sorumlu olan şirkettir.
  4. Yalnız istisna olarak, sermaye şirketi de olsa, devlet, vergi ve SGK borçlarından dolayı hem şirkete hem de ortaklara gidilebilmektedir.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı evden çıkarılabilir mi?

Dublin’e turist olarak gidenler neler yapabilir?