Velayet hakkı olmayan taraf çocuğunu nasıl görür?

Boşanma sonucu velayet hakkından yoksun kalan ebeveynler ne yapmalı?

Mahkeme bu konuda mutlaka bir karar vermektedir. Taraflar görüşmek istemese de çocuğun menfaatleri ve psikolojik durumu söz konusu olduğu için hakim mutlaka velayeti alamayan tarafla ilgili bir görüşme kuralı tesis edecektir.

Görüşme günleri genelde hafta sonları, bayramların birinci, ikinci ve üçüncü günü olabilir. Tabi bu düzenleme çocuğun yaşına, durumuna göre değişiklik gösterebilir. Mesela yeni doğmuş bir bebeği babası tam gün yanında bulunduramaz. Çocuğun yaşı büyüdükçe bunlar tekrar düzenlenebilir. Emzirilen bir çocuk için babada bırakılması zaten düşünülemez.

Çocuğun yaşı büyükse, artık aklı eriyorsa, mesela taraflar daha az bir görüşme zamanı için anlaşmış olsalar bile hakim bunu çocuk için yeterli görmeyebilir ve kendisi görüşme süresini artırabilir.

Taraflardan biri görüşmenin zararlı olacağını düşünüyorsa bunu ispat ederek görüşme süresini de azaltabilir. Ama sonuç itibariyle çocuğun gelişimi için hakim, onun menfaatlerini gözeterek uygun bir görüşme süresi ayarlayacaktır.

Eğer taraflar farklı şehirlerde yaşıyorlarsa, çocuğun velayeti alamayan tarafla belki bir günden fazla kalmasına bile müsaade edilebilir. Yani görüşme süresi, çocuğu alması, onunla birlikte vakit geçirmesi, onunla birlikte kalması gibi.

– Yaz tatilinde daha uzun görüşme olabilir mi?

Yaz ve sömestr tatillerindeki kurallar çocuğun yaşına ve durumuna göre değişiklik gösterebilir.

– Sadece hafta sonları görüştüklerini varsayarsak, bayramlarda da ayrı bir görüşme var mıdır?

Anlaşmalı boşanmalarda çiftler genelde kendileri bunun bir programını yapabiliyorlar. Hakim eğer onu uygun görürse kabul ediyor. Ama az görürse uzatabiliyor.

Eğer taraflar hakime bırakmışlarsa, yaz tatilleri, sömestr tatilleri, dini bayramlar, hafta sonları kendi aralarında yapılacak bir protokolle de belirlenebilir, hakimin tanıdığı süreler içinde de görüşebilirler. Ama genelde çocuğun eğitimine engel olmayacak şekilde tatilleri değerlendirerek bir görüşme süresi tanınabilir.

– Diğer taraf çocuğu göstermiyorsa ne yapılabilir?

O zaman işler zorlaşıyor. Bu bizim çokça karşılaştığımız bir durum. O zaman icra memuru ve pedagoglar vasıtasıyla çocuk zorla ebeveyniyle görüştürülüyor.

Bunun için icra dairesinden memurlarla gidiliyor. Çocuk zorla alınıp diğer tarafla görüşmesi sağlanıyor. Mahkemenin onlara tanıdığı süre içinde birlikte olduktan sonra yine memurlarla beraber götürülüp velayeti alan tarafa teslim ediliyor.

Bazen de çocukları kaçırıyorlar, görüşme yaptırmıyorlar. O zaman savcılığa suç duyurusunda bulunmak ve davacı olmak gerekiyor.

Köşeli yüzlere hangi saç modelleri yakışır?

Dünyadaki En Tuhaf 11 Restoran (Biri De Türkiye’de)