İnternet sitemde adsense reklamları var. Vergi ödeyecek miyim?

Türkiye sınırlarında kazanç elde eden herkes vergi mükellefi olarak değerlendirilir. Peki ödemesi yurtdışından gelse de Adsense kazançları vergiye tabii mi?

vergi

Gelir Vergisi Kanunu, mükellefiyetleri tanımlarken, “Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamından vergilendirilir” demek suretiyle, Türkiye’de elde ettikleri kazanç üzerinden vergilendirilen mükellefleri belirtmiştir.

Buna göre, Türkiye’de kazanç elde eden ve kanunun tanımlamasında “mükellefiyet” vasfına sahip kimseler, elde ettikleri tüm gelirlere ilişkin vergi ödemekle mükelleftir.

BEYANNAME VERİLMELİ

Bu noktada önemli olan husus, Türkiye’de gelir elde edilmesidir.

Buna göre, Google Adsense veya başkaca tüm reklam/internet sitesi vs. gelirleri için beyanname verilmesi ve gelir vergisi ödenmesi gerekir.

Türkiye’de tam mükellef olan her birey elde ettiği tüm kazancın vergisini vermekle mükelleftir.

Bu durumun tek istisnası “dar mükellefiyettir”. Dar mükellefler, yani Türkiye’de yerleşmiş olmayan mükellefler, yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

Ancak Gelir Vergisi Madde 9 ve devamında, vergiden muaf olanlar sayılırken, esnaf, küçük çiftçi ve diplomatlara ilişkin muafiyetler düzenlenmiştir.

Anonim şirket iflas ettiğinde vergi borcu ödenir mi?

Kazım Karabekir kimdir?